KOSOVA CUMHURİYETİ

HALK AVUKATI

Olayı bildiriniz

Ücretsiz çağrı

Misyonu

Misyonu

Ombudsperson Enstitüsü Misyonu

Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın XII Bölümünde  Kosova Halk Avukatı’nın rolü ve yetkileri düzenlenmektedir.  05/L-019 Sayılı Halk Avukatı Yasası, Halk Avukatı Enstitüsü’nün (HAE) örgütlenme ve işlevini, yetki ve çalışma şeklini, aynı zamanda şikayet durumlarını ve şikayetlerle  ilgili soruşturma  sürecini  düzenlemektedir.

HAE, Kosova Cumhuriyeti’nde kamu hizmeti veren  kurumların, enstitülerin,  kişi ve ya başka yetkililerin,   yasa dışı  eylem  veya  eylemsizliklerinden  özel ve tüzel kişilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumak, izlemek ve geliştirmekte yasal bir mekanizmayı temsil etmketedir.  O, aynı zamanda,  insan hak ve özgürlüklerinin çiğnenebilecği kuşkusunun olduğu karakol,  tutukluevi,  sağlık kurumları, gümrük, mülteci evleri  ve diğer yerlerde,  işkencenin,  aşağılayıcı, insanlık dışı ve onur kırıcı cezaların önlenmesi için milli bir mekanizmayı da temsil etmektedir.

Ayrıca, Halk Avukatı, 2015 yılının Temmuz ayında yürülüğe giren Halk Avukatı Yasası ile birlikte insan hakları yasa paketini oluşturanToplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası ve Ayrımcılıkla Mücadele Yasası ile korunan esas üzere,  ayrımcılık yapılmaksızın eşit muameleyi  teşvikte, izlemek ve desteklemekte, eşitlik mekanizmasıdır.

Halk Avukatı ,  görevlerini yerine getirmekte bağımsızdır ve Kosova Cumhuriyeti'nde güç sahibi organ, kurum veya  diğer yetkililerden herhangi bir talimat veya müdahale kabul etmemez. Bağımsız bir kurum olarak tarafsızlık, bağımsızlık, insan haklarının üstünlüğü, gizlilik ve profesyonellik ilkesine dayanır.

Sorunları tespit etmek ve ihlal edildiği iddia edilen bilgileri sağlamak amacıyla, Anayasa ve Halk Avukatı Yasası,  Kosova Cumhuriyeti’nde yasal güce sahip olan her kurum, kuruluş veya diğer makamları, Halk Avukatı nın taleplerine cevap vermek,  kendilerinden  istenen belge ve bilgileri vermekle yükümlü kılar.

Halk Avukatı, soruşturma yürütür, tavsiyelerde bulunur, raporlar yayınlar,  insan hakları ve özgürlüklerini savunur. HAE,  hukuk müşavirleri tarafından yapılan araştırmalarda insan haklarının ihlal edildiği sonucuna varıldığında, kurum kamu makamlarından ek bilgi talep edebilir ve ilgili yetkili makamlara tavsiyelerde bulunabilir. Halk Avukatı, bir uygulamanın veya genel durumun,  insan haklarıyla ilgili yerel ve uluslararası standartlara uymadığını düşündüğü durumlarda,  bireyi veya daha geniş bir kesimi etkilemek amacıyla,  durumun  düzelmesi ve aynı zamanda yerel ve uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için Kosova Meclisi'ne yönelik tavsiyeleri  de içeren özel raporlar hazırlar.

Halk Avukatı ,  insan hakları ve özgürlüklerinin savunmasını ve bu etkinin artmasını,  aynı zamanda medyalar aracılığıyla da  yapabilir.

Halk Avukatı, insan hakları ihlali kuşkusu durumunda (bireysel şikâyet olmaksızın) Ex Officio  soruşturma başlatabilir. Ayrıca onun  misyonu, ulusal makamlar tarafından benimsenen politika ve yasaları insan hakları standartlarına ve iyi yönetişim taleplerine uygun olamasını sağlamak amacıyla, gözetmektir.

Halk Avukatı, mahkeme davalarının karara bağlanmasındaki yargı işlemlerinin gecikmesine ilişkin soruşturmayı yürütebilmekle birlikte, Mahkeme'nin yerini almaz ve doğrudan suçları soruşturamaz veya mahkemenin kararlarını değiştiremez veya bağlayıcı kararlar alamaz.

Halk Avukatı, insan haklarını, eşitlik konularını ve ayrımcılığa karşı korunmayı içeren yargı süreçlerinde Mahkeme dostu (amicus curiae) kişiliğiyle yer alabilir.

Halk Avukatı, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Yasası’na uyumlu olarak  Anayasa Mahkemesi'ne bazı konuları taşıyabilir.

Halk Avukatı, yetkilerini arabuluculuk ve uzlaşma yoluyla da uygular.

Halk Avukatı, özel kişiler arasındaki uyuşmazlıkla ilgili konularda soruşturma yürütmez.

Halk Avukatı Enstitüsü  tarafından verilen hizmetler,  ücretsizdir.

Halk Avukatı, Kosovalı vatandaşlarının  Kosova dışındaki kamu görevlilerine yönelik şikayetlerine ilişkin hizmetlerde bulunabilir, o yerdkei ilgili kurumlara veya her hangi başka eş kuruma şikayetleri  iletebilir (diğer bir deyişle eş kurumlara - Ombudsmana).

HAE’nin en büyük ve temel amacı,  kamu kurumlarında  Kosova vatandaşlarına karşı  iyi yönetim , şeffaflık ve hesap verebilirliği, aynı zmanda  genel de hukukun üstünlüğünü güçlendirmek anlamına gelen, iyi idare kültürünü yaratmak ve geliştirmektir.  HAE’nin amaçları arasında,  kamu yönetimi ve hizmet çabası verdiği vatandaşlar arasındaki ilişkilrde dengeyi sağlamak da yer almaktadır.  Halk Avukatının tavsiyeleri, standartların iyileştirilmesini ve kamu yönetiminin vatandaşlara sağladığı hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Halk Avukatı 'nın etkili etkinliğinin amacı, insanların  kurum ve yönetime  olan güveni arttırmak ve bunlar arasında tutarlı bir ilişki kurmaktır. Demokrasinin yürümesi için bu bir zorunluluktur.   Bu nedenle de Halk Avukatı,  demokrasi,  hukuk devleti ve insan haklarının  güvencesi olarak bilinen kurumların, bir bütünüdür.

Özel ve tüzel kişilerin şikayetleri, basit ve ücretsiz bir prosedürle HAE’ye iletilebilir. Şikayetler, Merkez Ofise ve bölge ofislerine  sunulabilir. Bu şikâyetler, şikayetçilerin haksız veya aleyhinde olduğunu düşündükleri  kamu kurumlarının eylem, ihmal veya kararlarıyla ilgili olabilir. Bu tür şikayetlerin incelenmesinde, ilgili hukuk müşavirlerinin görevi, hukusal  tavsiyelerde bulunmak,  ilgili kamu kurumlarından, mahkeme ve başka önemli krumlardan şikayetllerle ilgili bilgi ve belge istemek,  aynı zamanda belirlenen mahkeme süreçlerini gözetlemektir.  Acil eylem gerektiren durumlarda, HAE  geçici tedbir talebinde bulunur.  Bu bağlamda, bireysel vakaların niteliğine göre, eylem şekli değişir.

  • Paylaşınız

Halk Avukatı ofisleri

Mitroviça
İpek
Priştine
Yakova
Gilan
Graçanitsa
Ferizay
Prizren

Mitroviça bölge ofisi

Telefon: +381 (0) 28 530 138,

Adres:  "Afrim Zhitiai" Meydanı, No.suz,

Vatandaşlarla görüşme: 
Her gün: 08:30 - 15:30 arası.

Mitroviça alt-ofisi Telefon: + 377 (0)45 455 319
+381 (0)64 956 00 50 Adres: "Sami Fraşeri" Cad, No.suz.
Boşnaklar mahlesi,
Mitroviça kuzey kesimindeki KIO binası

İpek bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)39 432 931 Adres:
“Mbretëresha Teutë”, No.59,
Belediye binası,Kat III, nr. 3

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

Ücretsiz arama:
0800 15555
 
İletişim telefon numaraları:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Medya görevlisiyle iletişim: +377 (0) 44 827 844

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Merkez ofisin adresi:
Halk Avukatı Enstitüsü
“MIGJENI” Cad. no. 21 
10000 Priştine, KOSOVA

Yakova bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)390 327 698 Adres:
"Ismail Kemali" Cad.
(Eski kadastro binası)

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

Gilan bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)280 320 843 Adres:
“Bağımsızılık Meydanı" (eski mahkeme binası) No.suz
Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası. 

 

Graçanitsa bölge ofisi

Telefoni:        
+381 (0) 38 65 118 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137

Adres:
"Car Lazar" Cad

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.Ferizay bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)290 326 032 Adres:
Belediye binası (zemin kat)

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

Prizren Bölge Ofisi

Telefon:
+381 (0)29 222 138 Adres:
“Remzi Ademi” Cad. No.suz Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

*no_active_poll