REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.2.2017

Ustavni sud donosi odluku o Privremenoj meri u vezi sa Zakonom o prekršajima po zahtevu Ombudsmana

Ustavni sud je danas saopštio odgovornim stranama uvođenje Privremene mere i neposredne obustave primene članova 55 (stav 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 i 68 Zakona br. 05 / L-087 o prekršajima, kao odgovor na zahtev koji je podneo Ombudsman dana 10.februara 2017.godine.

U proceni ovog zahteva od strane Ustavnog suda, između ostalog se navodi: “Sud smatra da činjenice i tvrdnje koje je podnosilac izneo u zahtevu pokreću niz pitanja ustavnog nivoa, koja izlažu značajnu složenost i moguće posledice u administraciji pravnog sistema u Republici Kosovo.[...]”

Dalje „Sud zaključuje da primena Zakona br. 05/L-087 o prekršajima od 8. oktobra 2016. godine, koji je stupio na snagu u januaru mesecu 2017. godine, tačnije osporeni članovi 55 (stavovi 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, i 68 mogu izazvati nepopravljivu štetu građanima Republike Kosovo na koje se odnose.[...]”

Na kraju procene Ustavnog suda zahtevu Ombudsmana za privremenu meru, navodi se: „Sud smatra da pitanja koja su pokrenuta u zahtevu su od takvog značaja za zaštitu osnovnih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, i za pravilnu administraciju pravnog sistema, da je njihovo rešavanje pre primene osporenih odredaba osporenog zakona u javnom interesu.[...]”


Odluka o privremenoj meri Ustavnog suda u vezi ustavnosti 55 (stav 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 i 68 Zakona br. 05 / L-087 o prekršajima, u svom punom obliku objavljena je na zvaničnom sajtu Ustavnog suda. ovde
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll