REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

28.9.2017

U ORGANIZACIJI OMBUDSMANA OBELEŽEN JE MEĐUNARODNI DAN PRAVA NA ZNANJE

U cilju obeležavanja Međunarodnog dana prava na znanje, Ombudsman je organizovao Forum diskusije sa temom "Pravo na znanje - zakonodavstvo i praksa na Kosovu“

Svrha organizovanja ovog događaja je razmišljanje o pravu na znanje kao temeljni koncept institucionalne transparentnosti i odgovornosti, pružajući percepcije govornika o zakonodavstvu koje obezbeđuje poštovanje ovog prava i njegovo praktično sprovođenje, uključujući funkcionalnost mehanizama koji garantuju pristup službenim dokumentima i informacijama u našoj zemlji.

Na ovom forumu prisustvovali su zvaničnici državnih organa, predstavnici civilnog društva i novinari. Diskusije su bile fokusirane na identifikaciju pravnih nedostataka i izazova u pogledu zakona o pristupu javnim dokumentima i posebno se govorilo o praktičnom sprovođenju i spremnost institucija za transparentnost.

U ovom kontekstu Ombudsman je naglasio da pravo na znanje iznosi pred javnim vlastima dve obaveze: proaktivni pristup u objavljivanju ključnih informacija što se tiče njihovog rada, i spremnost istih da se odazovu interesovanju i zahtevu za pristup informacijama ili javnim dokumentima.

Iz čitave diskusije obavljene od strane učesnika zaključeno je da:

• Kao osnovni koncept za postizanje transparentnosti i odgovornosti, pravo na znanje stoji u sržu funkcionisanja demokratskog društva. Davanje i primanje informacija omogućava građansko učešće i građanski aktivizam u procesima donošenja odluka.

• Pristup informacijama obezbeđuje transparentno i odgovorno upravljanje.

• Garancije koje pruža Ustav putem tri eksplicitna člana: Člana 40 - Sloboda izražavanja; Člana 41. - Pravo na pristup javnim dokumentima; Član 42 - Sloboda medija, ali takođe i putem direktne primene, u našoj zemlji, Međunarodnih sporazuma i instrumenata, kao i putem decidivnog ustavnog zahteva da se pozovu na praksu Evropskog suda za ljudska prava, predstavljaju dobru pravnu osnovu za transparentnost i odgovornost javnosti, čime se načelo pristupa javnim informacijama i dokumentima čini neospornim kao pravilo, a odbijanje kao izuzetak;

• Novinari i pripadnici civilnog društva igraju važnu ulogu kao javni nadzornici rada javnih vlasti i njihov aktivizam je izuzetno važan i nezamenljiv;

• Javne vlasti treba da ojačaju svoje kapacitete, tako da u skladu sa lokalnim zakonodavstvom eliminišu barijere u obezbeđivanju javnih informacija i dokumenata, i da čine funkcionalnim mehanizme koji omogućavaju isto;

• Nedostatak političke volje, ćutanje institucija, nedostatak zakonskih sankcija za vlasti/nosioce odgovornosti, koji postaju prepreka za otvaranje važnih informacija i dokumenata za javnost, usklađivanje zakonodavstva i eliminacija pravnog sukoba i dalje ostaju izazovi koji zahtevaju pažnju i alternative u funkciji transparentnosti i javne odgovornosti.

Na kraju ovog Foruma, Ombudsman se zahvalio prisutnima što su se odazvali pozivu IO i njihovim diskusijama dali svoj doprinos, i naglasio je ponovo interes građana za stalno jačanje transparentnosti.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll