REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.11.2017

Premijer Haradinaj primio Ombudsmana, Hilmi Jashari

Premijer Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, primio je na sastanku Ombudsmana, Hilmi Jashari sa saradnicima, koji je čestitao premijeru na dužnosti i instaliranju nove dinamičnije vlade.

Na sastanku je razgovarano o saradnji između institucije Ombudsmana i Vlade, sa ciljem unapređenja ljudskih prava u zemlji.

Ombudsman je upoznao premijera Haradinaj o pitanjima koje tretira ova institucija, o ljudskim pravima u odnosu na državu i institucijama, kao što je slučaj fakturisanja električne energije, konkretnije obavezivanje građana da plate električnu energiju koju nisu oni potrošili, već koja je potrošena na severu zemlje, obaveza kojom je povređeno četiri osnovna zakona.

Drugo, Ombudsmam je upoznao Premijera u vezi sa procesiranjem oko Penzijskog fonda Kosova koji je prenet u Srbiji, da predstavlja kršenje ljudskih prava i dostojanstva penzionera kao predmet suda u Strazburu.

Treće, ponovno razmatranje odluke MRSZ-a koja obavezuje stare ljude da i kada nisu u fizičkoj mogućnosti dokazuju svakih šest meseci da su živi, šta prema Jashariju predstavlja kršenje ljudskog dostojanstva.

Premijer je upoznat i o zabrinutostima Ombudsmana u vezi sa diskriminacijom i uvredljivim jezikom koji je upotrebljen u školskim udžbenicima za lica sa ograničenim sposobnostima, posebno za lica sa sindromom Down.

Premijer Haradinaj je rekao da veoma ceni rad ove institucije, koja iz barometra EU-a za nezavisne institucije predvodi u regionu zapadnog Balkana i u tom kontekstu će Vlada pružati podršku instituciji Ombudsmana, ali i ostalim institucijama koja štite ljudske interese.

Budući da su osnovna ljudska prava i sloboda neodvojive, neotuđive i neprikosnovene, premijer Haradinaj je izrazio posvećenost Vlade u stvaranju i promovisanju jednakih mogućnosti za sve građane.


Informacija je pozajmljena sa zvaničnog sajta Kancelarije Premijera
http://www.kryeministri-ks.net/?page=3,9,7261

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll