REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.12.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi ograničenja prava pristupa javnim dokumentima

Ombudsman je prosledio opštini Uroševca, kao nadležnom organu, Izveštaj sa preporukama u vezi sa ograničenjem prava pristupa javnim dokumentima.

Izveštaj je zasnovan na podnesak NVO "Inicijativa za napredak - INPO" juna meseca 2017. godine, kojim je od Ombudsmana zahtevano da zaštiti pravo pristupa javnim dokumentima, obzirom da navedena NVO nije dobila odgovor od opštine Uroševca oko mesec dana od podnošenja zahteva za pristup ugovoru o saradnji između Opštine Uroševac i kompanije "Doranova Oyme", ugovor koji je realizovan 2014. godine, kao i izveštaju o studiji izvodljivosti o proceni opštinske imovine.

U svom Izveštaju Ombudsman primećuje da u vezi sa podnetim zahtevom stranke Opština nije donela nikakvu odluku. ZUJD, članom 7, stavom 8, obavezuje javnu instituciju da u roku od sedam (7) dana, od dana upisa zahteva da donese odluku o odobravanju pristupa zahtevanoj dokumentaciji, ili da pismeno odgovori i opravda puno ili delimično odbijanje i da obaveštenje stranci o pravu na žalbu.

Ombudsman ceni spremnost Opštine Uroševac za saradnju sa Ombudsmanom, ali smatra da neuspeh da se donese odluka u odgovarajućem obliku, i sa održivim obrazloženjem predstavlja loše upravljanje i kršenje prava na korišćenje pravnih lekova.

Takođe, Ombudsman skreće pažnju na praksu Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), u gde se navodi da kašnjenje u pružanju informacija može trajno da ukloni svu vrednost informacije i interesovanje za isto. Ombudsman zaključuje da u vezi sa pristupom javnim dokumentima, sličan ovom predmetu, Osnovni sud u Prištini sa njegovom presudom A.br.1335/12, od 26.05.2015. godine, u upravnom sporu tužitelja "Balkanska mreža istraživačkog novinarstva - BIRN" protiv tužene strane Kancelarije premijera Republike Kosovo, odlučila je pozitivno, usvajajući tužbeni zahtev tužioca, kojim je sud obavezao tuženu stranu Kancelariju premijera Republike Kosova, da u roku od 30 (trideset) dana donese rešenje, kojim se tužitelju omogućava pristup svim potrebnim dokumentima i informacijama.

U cilju poboljšanja poštovanja prava na pristup javnim dokumentima, kao ustavnom i zakonskom pravu, kao i povećanja transparentnosti i odgovornosti, i kako bi građani mogli ostvariti ovo pravo kao moćno sredstvo za kontrolu rada organa vlasti, Ombudsman preporučuje Opštini Uroševac da razmotri zahtev NVO "Inicijativa za napredak-INPO" koji je podnet 18. maja 2017. godine za pristup javnim dokumentima i da se istoj pruži obrazloženi odgovor, kao i da preduzme korake ka izgradnji kapaciteta javnih službenika u vezi sa primenom Zakona o pristupu javnim dokumentima.

Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima. Isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO na linku: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_431-2017_521203.pdf

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll