REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.4.2018

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ U VEZI NEMOGUČNOSTI OSTVARIVANJA STAROSNE PENZIJE PLATIŠE DOPRINOSA KATEGORIJE GRAĐANA KOJI SU UDALJENI SA RADNIH MESTA TOKOM ’90-IH GODINA

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama za Vladu Republike Kosovo i dotična ministarstva sa namerom da se skrene pažnja na neophodnost pozitivnog regulisanja penzija platiša doprinosa za kategoriju građana Republike Kosovo koji su radili pre 1999. godine i koji nisu dosegli starosnu granicu od 15 godina, mimo njihove krivice, zbog diskriminatornog otpuštanja sa radnog mesta u vreme prinudnih mera uvedenih na Kosovu.

U okviru svojih zakonskih i ustavnih ovlašćenja, Ombudsman se u kontinuitetu bavio problemima i izazovima penzionera na Kosovu, uključujući kategoriju penzionera platiše doprinosa koji su radili pre 1999. godine, ali koji nisu dostigli penzioni staž od 15 godina, kao glavni kriterijum za dobijanje penzije platiše doprinosa.

Kategorija građana koji su radili pre 1999. godine i nisu dostigli penzijski staž od 15 godina zbog otpuštanja sa radnih mesta u vreme prinudnih mera uvedenih na Kosovu nakon ukidanja autonomije 1989. predstavlja glavni izazov kojim država Kosovo treba da se bavi.

Pravo građana za ostvarivanje prava na penziju platiše doprinosa za radni period pre 1999. godine sastoji se u koliziji između zakona koji je odredio kriterijum za ostvarivanje ove vrste penzije sa principima povezanim sa osnovnim ljudskim pravima, odnosno pravo na zaštitu ljudskog dostojanstva, pravo o ne diskriminaciji i pozitivne dužnosti države u odnosu na prava svojih građana.

Iz tih razloga, a na osnovu ustavnih obaveza i pozitivnih obaveza koje ima država u odnosu na građane, Ombudsman konstatuje neophodnost da Vlada Republike Kosova preduzima mere da svim građanima koji su radili pre 1999. godine i koji su otpušteni sa radnog mesta na diskriminatornim osnovama omogući da koriste starosnu penziju platiša doprinosa.

Prema tome, Ombudsman preporučuje:

Vladi Republike Kosovo:
1. U okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, da preduzme potrebne mere da se u što skorijem roku započne sa izmenom pravnog osnova i da predloži nacrt zakona o penzijskim šemama finansiranim od države, u Skupštini Republike Kosova, tako da kategorija građana koja je radila pre 1999. godine i koja je bila otpuštena sa posla na diskriminatornoj osnovi, da im se omogući korišćenje starosne penzije platiša doprinosa. U tu svrhu neophodno je utvrditi odgovarajuće zadatke i za resorna ministarstva, u vezi sa pripremom zakonskih izmena i planiranja budžeta i, po potrebi, za uspostavljanje međuministarske radne grupe.
Ministarstvu rada i socijalne zaštite:
1. Da pripremi nacrt i inicira izmene i dopune Zakona o penzijskim šemama finansiranim od države (ZPŠFD), odnosno člana 8. tako da i lica koja su radila pre 1999. godine i koja nisu dostigla penzijski staž od 15 godina zbog diskriminatornog otpuštanja sa posla, da im se prizna pravo na korišćenje penzije platiša doprinosa;
2. Da izvrši identifikaciju i klasifikaciju ove kategoriju građana Kosova na osnovu relevantnih dokaza;
3. Da nakon izmene zakona, izmeni i Administrativno uputstvo br. 09/2015 za kategorizaciju korisnika penzije platiša doprinosa prema kvalifikacionoj strukturi i dužini vremena uplate doprinosa-penzijskog staža
Ministarstvu finansija
1. Da preduzme neophodne mere, da pored sredstava iz penzijskog fonda, prema potrebi predvidi dodatna finansijska sredstva u planu državnog budžeta, u svrhu dodele penzija za ovu kategoriju građana. U okviru zakonskih nadležnosti i ovlašćenja, u što skorijem roku, da predloži kategorizaciju ovih penzionera u skladu sa kapacitetima koje ima budžet Republike Kosovo.


Ovaj Izveštaj sa preporukama prosleđen je danas nadležnim organima. Isti je objavljen na zvaničnoj internet stranici IO
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll