REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.6.2018

Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture (NMST) Institucije Ombudsmana susreo se sa g. Nehat Thaçi direktor Korektivne službe Kosova

PRIŠTINA, dana 29. maja 2018. godine - Direktorica Nacionalnog mehanizma za sprečavanje torture (NMST) Institucije Ombudsmana, gđa Shqipe Ibraj-Mala, sa saradnicima je u službenoj poseti (dana 29. maja 2018. godine) dočekana od strane direktora Korektivne službe Kosova


Tokom ovog sastanka, g. Thaçi bio je upoznat sa istorijatom osnivanja i mandatom ovog mehanizma, sa nalazima tokom poseta korektivnim institucijama i centrima za pritvor, kao i sa postupcima koji se treba preduzeti kako bi se poštovali prava zatvorenika u skladu sa Ustavom Republike Kosovo, važećim zakonima, međunarodnim konvencijama o pravima zatvorenika, kao i preporukama Evropskog komiteta za prevenciju torture.


Predstavnici delegacije Nacionalnog mehanizma za sprečavanje torture obavestili su g. Thaçi posebno o nalazima tokom posete Korektivnom centru u Dubravi, marta meseca 2018. godine, i o preporukama koje će se uskoro dostaviti Ministarstvu pravde i Korektivnoj službi Kosova.


G. Thaçi je delegaciji predstavio svoju viziju o izmenama koje se treba učiniti kako bi se postigli navedeni standardi i kako bi se postiglo pravilno funkcionisanje Korektivne službe Kosova, i u tom smislu tražio je da Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture (NMST) Institucije Ombudsmana bude konstruktivan partner, kao što je predviđeno Opcionim protokolom Konvencije protiv torture, na osnovu kojeg države osnivanju takve mehanizme i da isti putem poseta, nalaza i preporuka, pomognu Korektivnoj službi Kosova u postizanju međunarodnih standarda prava zatvorenika.


Kancelarija za komunikaciju sa javnošću
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll