REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.4.2018

IZJAVA OMBUDSMANA POVODOM SVETSKOG DANA ZDRAVLJA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 1948. godine, na svom prvom sastanku Svetske zdravstvene skupštine, kao jedno od svojih prvih zvaničnih akata, odlučila je da 7. april svake godine obeleži kao Svetski dan zdravlja, sa ciljem privlačenja pažnje celog sveta na temu od velike važnosti, kao što je globalno zdravlje.
Zdravstvena zaštita za sve, pristup zdravstvenim potrebnim, kvalitetnim, dovoljnim, efikasnim uslugama, i bez finansijskih poteškoća, istovremeno ključ za zdravlje i dobrobit ljudi i nacija je globalna poruka ove godine.
Svetski dan zdravlja ove godine zatiče zemlju u nastojanju da poboljša kvalitet zdravstvenih usluga. Uprkos ustavnoj garanciji za zdravstvenu zaštitu i čvrstoj zakonskoj osnovi koja garantuje ovo pravo, i dalje je ostaje izazov obaveza države da sprovodi ovo pravo. Nastavak ne sprovođenja Zakona o zdravstvenom osiguranju predstavlja indikator kršenja ljudskih prava u ovoj oblasti.
Ombudsman poziva nadležne organe da izrade efikasne zdravstvene politike i programe, koji će biti u skladu sa težnjama Agende 2030 Ciljeva Održivog razvoja, čiji je cilj "Pružanje zdravog načina života i promocije dobrobiti svih ljudi svih uzrasta", kao i sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

Prilikom ovog simboličnog dana, Ombudsman kao državni mehanizam nadležan za zaštitu, praćenje i promociju ljudskih prava, zahteva od svih zainteresovanih strana da u potpunosti sprovedu ustavne principe i sve ostale zakonske odredbe. Ombudsman podseća na obavezu javnih institucija da sprovode preporuke navedene u izveštajima Ombudsmana, koja posebno tretiraju pitanje zdravstvenih problema.

Ombudsman naglašava da je pravo na zdrav život suštinsko i osnovno pravo ljudskih prava. Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, društvenih uslova i okruženja, poslužiće izgradnji jedne kulture koja će sprečiti razne bolesti, i koja će odigrati važnu ulogu u kvalitetu života i dugovečnost građana zemlje.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll