REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.2.2018

Ombudsman je objavio Pismo preporuke u vezi sa pristupom finansijskim izveštajima političkih stranaka

Ombudsman je prosledio danas Centralnoj Izbornoj Komisiji (CIK) pismo preporuke u vezi sa pristupom finansijskim izveštajima i izveštajima potrošnje nekoliko političkih partija.

Slučaj je otvoren po žalbi predstavnika Demokratskog instituta Kosova (KDI) protiv CIK-a, u vezi sa ograničenjem prava na pristup javnim dokumentima.

Predstavnik KDI, se dana 13 januara 2017. godine obratio Kancelariji za upis i certifikaciju političkih stranaka CIK-a, sa zahtevom za pristup finansijskim izveštajima i izvještajima o potrošnji nekoliko političkih partija.

Institucija Ombudsmana je dana 17. maja 2017. godine tražila je od CIK-a informacije u vezi sa ne odzivanjem na zahtev KDI, i razloga za ograničavanje prava pristupa javnim dokumentima, ali nijednom nije dobijen odgovor.

Pozivajući se na Ustav Republike Kosovo i međunarodne instrumente o ljudskim pravima, Zakon o pristupu javnim dokumentima, sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, sudsku praksu kosovskog pravosudnog sistema i preporuke Izveštaja Evropske komisije iz 2016. godine o Kosovu, Ombudsman zaključuje da ograničavanje prava KDI na pristup javnim dokumentima predstavlja ograničenje neosnovano u zakonu.

Dakle, Ombudsman je preporučio CIK_u da u skladu sa Ustavom Republike Kosova i Zakona o pristupu javnim dokumentima, pruži KDI-u, pristup finansijskim izvještajima i izvještajima o potrošnji političkih stranaka.


Navedeno Pismo preporuke je prosleđeno CIK-u, kao odgovornom organu i objavljeno je na zvaničnoj internet stranici IO
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll