REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.4.2018

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ U VEZI SA ODLUKOM O UPLATI DRŽAVNOG MATURSKOG ISPITA

Priština, 6. aprila 2018. godine - Ombudsman je juče prosledio ministru obrazovanja, nauke i tehnologije i predsedniku Državne komisije za maturu, Izveštaj sa preporukama u vezi sa odlukom o plaćanju maturskog ispita od 16.05.217. godine br. 2-1843, koju je izdala Državna komisija za maturu.

Slučaj je otvoren po službenoj dužnosti od strane Ombudsmana u svrhu procene da li je ova Odluka u skladu sa principom vladavine prava i zakonitosti. U konkretnom slučaju Ombudsman primećuje da Državna komisija za maturu, na osnovu članova 8 i 9 Zakona br.5/L-18 o završnom i državnom maturskom ispitu (u daljem tekstu: Zakon br. 5 L-018) dana 16. maja 2017. godine donela je odluku, kojom utvrđuje dodatni kriterijum i obavezuje sve učenike da vrše uplatu u banci, kako bi se podvrgavali maturskom ispitu, dok član 16 Zakona br. 5/L-018, propisao je iscrpnu listu kriterijuma, što ne ostavlja prostor za dodatne kriterijume, kao što je to učinjeno navedenom Odlukom.

Ombudsman primećuje da Državna komisija za maturu, na osnovu gore navedenih odredaba, ne uzima u obzir pravnu osnovu za polaganje državnog ispita mature, postavljajući kriterijum koji se uopšte ne pominje u Zakonu br. 5/L-018, koji uopšte ne daje ovlašćenja Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, odnosno Državnoj komisiji za maturu da odredi dodatne kriterijume. Shodno tome, proizilazi da odluka Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, odnosno Državne komisije za maturu, je u suprotnosti ne samo sa principom zakonitosti, već i celokupnim konceptom pravne sigurnosti.

Ombudsman zaključuje da Odluka o uplati maturskog ispita, krši ljudska prava i slobode zbog činjenice da je u suprotnosti sa osnovnim principima funkcionisanja demokratske države, kao što je princip zakonitosti, ustavni princip vladavine prava i princip pravne sigurnosti, jer nema pravne osnove u Zakonu br. 5/L-018 za donošenje takve odluke.

Na osnovu analize, procene i zaključaka, Ombudsman preporučuje Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije da u skladu sa nadležnostima i odgovornostima relevantnog zakonodavstva na snazi, proglasi kao nevažeću Odluku o uplati državnog maturskog ispita od 16.05.2017. godine, br. 2-1843 koja je doneta od strane Državne komisije za maturu.

Izveštaj sa preporukama, u svom punom formatu, prosleđen je danas nadležnim organima i objavljen je na zvaničnoj internet stranici IO
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll