REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

Pravo pristupa u javna dokumenta je osnovno pravo u jednom slobodnom i demokratskom društvu i jedan od pokazatelja nivoa transparentnosti i raćunopolaganja javnih vlasti prema građanima, civilnom društvu, medijima i dr.

Slobodan protok informacija povećava poverenje građana u javne institucije i povećava komuniciranje unutar samih institucija, čineći tako javnu upravu efikasnijom u pružanju usluga.

U načelu, sva javna dokumentacija je pristupačna javnosti.Međutim, ima javnih i individualnih podataka koji su zaštićeni, kao izuzeci. Kad god se procene ili utvrde izuzeci, to treba da se učini bazirajući se na zakonu.

Zakon o pristupu u javna documenta ( ZPJD) obavezuje Instituciju Ombudsmana (IO), da odgovori zahtevima o pristupu u javna dokumenta, kao i da tretira žalbe za odbijanje ili neodgovor od bilo koje javne institucije na takve zahteve. IO takode se zalaze za promociju prave na pristup javnim dokumentima.

IO podstiče svakog pojedinca da, i preko zahteva za pristup u službena dokumenta, bude deo javnog života u zemlji. Na taj način građani, civilno društvo, mediji i ostali mogu biti odgovoran deo jačanja demokratije, transparentnosti, računopolaganja i izgradnje države prava.

Zahteve za pristup u javna dokumenta u IO možete uputiti:

Majlindë Sinani Lulaj

Rukovodilac Kancelarije za medije i odnose sa javnošću / Portparol

e-mail: mlulaj@ombudspersonkosovo.org

tel.: +377 (0) 44 827 844

 

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll