REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

16.1.2018

Përfaqësues të Grupit Avokues të Programit (GAP) mbështetur nga Programi i Fondit Global për HIV/AIDS në Kosovë u takuan me Avokatin e Popullit

Menaxherja e Programit të Fondit GLobal për HIV në CDF, Dr. Edona Deva, Ekspertja ligjore në CDF, Znj. Edona Ahmetaj, Drejtori Ekzekutiv i OJQ CSGD, Arbër Nuhiu dhe Znj. Emel Ajdini përfaqësuese nga OJQ Integra , u takuan me Avokatin e Popullit z. Hilmi Jashari dhe znj. Majlinda Sinani Lulaj.

Qëllimi i këtij takimi ishte informimi i Avokatit të Popullit rreth punës së programit të Fondit Global, GAP që përkrahet nga ky grant, si dhe çështje të stigmës dhe diskriminimit lidhur me parandalimin, trajtimin dhe kujdesin për HIV në sistemin shëndetësor. Programi fokusohet në forcimin, zhvillimin e politikave dhe avokimin e përbashkët të palëve të interesit, të shoqërisë civile dhe strukturave përkatëse qeveritare.

Të dy palët diskutuan rreth ofrimit të përkrahjes dhe mundësive për veprime konkrete për mbështetje të drejtave të njeriut brenda mandatit të tyre dhe largimit të barrierave ligjore për të siguruar qasje të lehtë në shërbime të parandalimit dhe trajtimit.


* huazuar nga faqja në facebook e Community Development Fund - CDF
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.