REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

05.6.2017

MKPT i Kosovës mori pjesë në punëtorinë e Rrjetit të MKPT-ve të Evropës Jug-Lindore

Më 25 dhe 26 maj 2017, përfaqësues nga Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT), i cili funskionon në kuadër të Institucionit të Avokatit të Popullit në Kosovë, morën pjesë në punëtorinë dy ditore të Rrjetit të MKPT-ve të Evropës Jug-Lindore me temë “Trajtimi i personave me aftësi të kufizuara mendore në ndalim”, që u mbajt në Beograd, meqë MKPT e Serbisë.gjatë këtij viti është udhëheqëse e këtij rrjeti.

Në këtë takim morën pjesë të gjithë Mekanizmat e Evropës Jug-Lindore si dhe ekspertët: z. Armen Avetisyan, nga Sekretariati i Nënkomitetit për Parandalimin e Torturës (SPT, ang); Znj. Margaret Osterfield, anëtare e SPT-së; Z. Jean-Sebasien Blanc, këshilltarë për monitorim nga Asociacioni për Parandalimin e Torturës (APT, ang.)

Ndër çështjet kryesore që u diskutuan në këtë punëtori nga MKPT-të prezente, ishte shqetësimi në lidhje me dy tendenca: rritjes së përdorimit dhe abuzimi me konceptin e “rrezikshmërisë”, duke e bërë të mundur që institucionet të shkelin të drejtat e njeriut; si dhe mundësisë për të privuar dikë nga liria, mbi baza psikiatrike.

Pjesmarrësit këmbyen praktikat e mira, si dhe sfidat që rrjedhin nga përvoja e tyre gjatë monitorimit të institucioneve të mbyllura. Gjithashtu u diskutuan gjetjet dhe rekomandimet e MKPT-ve për shtetet e tyre.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.