REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.3.2018

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE BOTËRORE TË UJËRAVE

Prishtinë, më 21 mars 2018 - Dita Botërore e Ujit/Ujërave, 22 marsi, përsëri e gjen vendin në përpjekje për t’i tejkaluar sfidat e deritanishme, për të siguruar zhvillim dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të resurseve ujore.
Simbolika e kësaj date është përqëndrimi i vëmendjes në vetë rëndësinë e ujit, ndërkohë që për këtë vit, Kombet e Bashkuara kanë vendosur temën “Natyra për Ujin”, në kërkim të një zgjidhje për sfidat e ujit, me të cilat ballafaqohet njerëzimi në shekullin njëzet e një.
Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm, konkretisht objektiva e gjashtë, synon menaxhim të qëndrueshëm të ujërave deri në vitin 2030, duke përfshirë synimin për të rritur riciklimin e ujit dhe sigurinë që i njëjti të jetë i sigurt për t’u përdorur.
Në Kosovë, ujërat, si pjesë përbërëse e mjedisit, janë e drejtë e njeriut, e garantuar me Kushtetutën e Republikës.
Vendi ynë vazhdon të ballafaqohet me probleme të keqadminstrimit të ujërave, ndonëse Kushtetuta dhe Ligji në fuqi për Ujërat, garanton zhvilimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin socio-ekonomik.
Realiteti i sotëm tregon që ujërat në Kosovë nuk mirëmbahen dhe shfrytëzimi dhe shkarkimi ka vazhduar deri në masën që paraqet shqetësim serioz edhe për shëndetin e përgjithshëm të popullatës në Kosovë. Përpjekja serioze e institucioneve përgjegjëse, për të pasur një vizion të qartë dhe një strategji kombëtare për ujërat, ende mungon. Përballë ndryshimeve klimatike, paraqitet shumë brengosës moskujdesi ndaj burimeve natyrore të ujit, si dhe neglizhenca ndaj paralajmërimeve me kohë nga terreni apo shqetësimeve të publikuara edhe nëpërmjet mediave.
Problemet serioze në këtë fushë kanë të bëjnë me mos ngritjen e një sistemi për monitorimin e cilësisë së ujërave nëntokësore, mundësitë e ngritjes së infrastrukturës ujore, sidomos mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura, që do të ruanin cilësinë e ujërave sipërfaqësore.
Institucioni i Avokatit te Popullit, si institucion kombëtar i mandatuar për mbrojtjen, mbikëqyrjen, dhe promovimin e të drejtave të njeriut, tërheq vëmendjen e të gjitha institucioneve përgjegjëse, që të respektojnë dispozitat ligjore për përmirësimin e gjendjes së ujërave dhe të mundësojnë që të gjithë qytetarët të kenë qasje në ujë të pastër, të pijshëm, sipas standardeve ndërkombëtare.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.