REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.4.2018

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË SHËNDETIT

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), në vitin 1948, në takimin e Kuvendit të Parë Botërorë të Shëndetit, si një ndër aktet e para zyrtare të saj, vendosi të festoj 7 prillin për çdo vit si Ditë Botërore e Shëndetit, me qëllim të tërheqjës së vëmendjes së mbarë botës për një temë me rëndësi të madhe siç është shëndeti global.
Sigurimin shëndetësor për të gjithë, qasja në shërbimet shëndetësore të nevojshme, cilësore, të mjaftueshme, efektive, dhe pa vështirësi financiare, njëherit çelës për shëndetin dhe mirëqenien e njerzve dhe kombeve është mesazhi global i këtij viti.
Dita botërore e shëndetit, këtë vit vendin e gjeti në vazhdën e përpjekjeve për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Përkundër garancisë kushtetuese për mbrojtje shëndetësore dhe bazës solide ligjore, e cila e garanton këtë të drejtë, vazhdon të mbetet sfidë obligimi pozitiv i shtetit për vënien në zbatim e kësaj të drejte. Vazhdimi i mos zbatimit të Ligjit për Sigurimin Shëndetësor, është indikator i shkeljes së të drejtave të njeriut të kësaj fushe.
Avokati i Popullit fton autoritetet pëgjegjëse për hartimin e politikave dhe programeve efikase shëndetësore, të cilat do të jenë në harmoni me synimet e Agjendës 2030 të Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm, qëllimi i të cilave është “Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitjes së mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe”, si dhe mbulimi shëndetësor universal.
Në këtë ditë simbolike, Avokati i Popullit, si mekanizëm shtetëror i mandatuar për mbrojtjen, mbikëqyrjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, kërkon nga të gjitha palët e përfshira, zbatim të plotë të parimeve kushtetuese dhe të të gjitha dispozitave të tjera ligjore. Avokatit i Popullit, rikujton institucionet publike për obligimin e zbatimit të rekomandimeve të adresuara nga raporte të Avokati i Popullit, që trajtojnë në veçanti çështjet shëndetësore.
Avokati i Popullit thekson se e drejta për jetë të shëndetshme është e drejtë thelbësore dhe elementare e të drejtave të njeriut. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore, i kushteve sociale dhe mjedisit, do t’i shërbej kultivimit të një kulture, e cila do të parandaloj sëmundjet e ndryshme dhe do të luaj rol të rëndësishëm në cilësinë e jetës dhe jetëgjatësinë e qytetarëve të vendit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.