REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.3.2018

Avokati i Popullit vizitoi fëmijët me autizëm

Prishtinë, 30 mars 2018 - Para kremtimit të Ditës Botërore të Personave me Autizëm, Avokati i Popullit z. Hilmi Jashari i shoqëruar me zëvendësen i tij zonja Marija Raduloviç dhe bashkëpunëtorët, vizitoi fëmijët me autizëm në Shkollën fillore "Ismail Qemali" në Prishtinë.

Pasi që u informua për statusin dhe kushtet e punës së fëmijëve me autizëm, Avokati i Popullit tha se bëhet fjalë për diskriminim të tërthortë dhe se institucionet përkatës duhet të plotësojnë kushtet e kërkuara me ligj, për të mundësuar që edhe fëmijët me autizëm mësimet në shkollë të vijojnë në përputhje me nevojat e tyre specifike.

Gjatë vizitës, drejtori i shkollës znj Hatmane Demiri, njoftoi Avokatin e Popullit për numrin e nxënësve me autizëm, numrin e përgjithshëm të fëmijëve me nevoja të veçanta, për kushtet në të cilën fëmijët mësojnë dhe aktivitetet i zhvillojnë, si dhe për punën e mësimdhënësve dhe ndihmësve të mësimdhënësve veçanta. Ajo gjithashtu paraqiti një sërë problemesh të hasura nga nxënësit, si dhe prindërit e tyre. Ajo theksoi se studentët nuk kanë transport në shkollë, gjë që është një detyrim ligjor. Ajo gjithashtu tha se buxheti është shumë i kufizuar dhe se shkolla nuk është në gjendje të marrë gjithçka që u nevojitet.

Avokati i Popullit pastaj vizitoi departamentin ku qëndrojnë fëmijët me autizëm. Në një bisedë me mësuesit e tyre, ata u informuan për shqetësimet e tyre rreth kushteve në të cilat qëndrojnë nxënësit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.