REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.11.2017

Avokati i Popullit shpreh shqetësimin lidhur me përdorimin e terminologjisë dhe koncepteve diskriminuese në literaturën shkollore

Avokati i Popullit ka realizuar takim me Forumin Kosovar të Aftësisë së Kufizuar, me qëllim të avancimit të bashkëpunimit dhe hapave që mund të ndërmerren sa i përket përmirësimit të gjendjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuara.

Me theks të veçantë është diskutuar gjuha diskriminuese dhe fyese për personat me aftësi të kufizuar, e përdorur në tekset shkollore.
Shoqata Down Sindrom Kosova, e pranishme në këtë takim, ka ngritur shqetësimin tek Avokati i Popullit lidhur me terminologjinë e përdorur në librin e biologjisë së klasës së 10-të dhe 11-të, ku Sindroma Down cilësohet si “ Idiotia Mongoloide” dhe personat me sindromën Down, në këto tekste karakterizohen se “ jetojnë më së shumti 10-15 vjet”! Sipas asaj që iu tha Avokatit të Popullit në këtë takim, termi i tillë ofendues për perosnat me Sindromën Down, është terminologji e tejkaluar që nga vitet e 80-ta.

Përdorimi i termave dhe koncepteve në literaturën shkollore, që nuk janë në pajtim me dinamikën e avancimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, për Avokatin e Popullit paraqet jo vetëm shqetësim, por edhe nevojë urgjente për korrigjime. Përkundër reagimit të vazhdueshëm publik, formulime të kësaj natyre, që janë të papërshtatshme dhe të padinjitetshme, po vazhdojnë të përdoren edhe më tej. Gjuha e tillë e përdorur për personat me Sindromën Down, ashtu siç edhe raste të tjera kur përdoret gjuhë denigruese dhe diskriminuese, paraqet mungesë të profesionalizimit dhe joevoluim të njohurive dhe vetëdijes sa i përket respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut.

Avokati i Popullit tërheq vëmendjen e autoriteteve përgjegjëse se literatura shkollore ka nevojë të rishikohet me vëmendje dhe të riformulohet në pajtim me garancitë kushtetuese dhe ligjore në Republikën e Kosovës, për trajtim të barabartë dhe pa diskriminim.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.