REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.4.2018

THE OMBUDSPERSON PUBLISHED THE REPORT RELATED TO THE DECISION ON PAYMENT OF THE STATE MATURA EXAM

Prishtinë, on 6 April 2018 – the Ombudsperson has delivered yesterday to the Minister of the Ministry of Education, Science and Technology as well as to the presiding of the State Matura Commission, the Report with Recommendations related to the Decision on payment of the Sate Matura Exam of the date 16.05.217, with number 2-1843, issued by State Matura Commission.

The case has been initiated ex-officio by the Ombudsperson, with the aim to assess whether the Decision is in compliance with rule of law principle and lawfulness. In the present case, the Ombudsperson observes that the State Matura Commission, based on Articles 8 and 9 of the Law on State Matura Exam, (hereinafter: Law no. 5/L- 018), on 16 May 2017 issued a decision, which determines as an additional criterion and obliges all students to pay the fee in the bank in order to undergo Matura exam, while Article 16 of the Law No. 5/L-018, has stipulated a comprehensive list of criteria, which leaves no room for additional criteria, as was done with the aforementioned Decision.

The Ombudsperson observes that State Matura Commission, based on the abovementioned provisions, fails to abide with the legal basis to undergo Matura exam, by setting criteria that is not mentioned at all in the Law No. 5/L-018, which does not provide powers to the Ministry of Education, Science and Technology, respectively to the State Matura Commission, to set additional criteria at all. Therefore, the Decision of the State Matura Commission is in contradiction not only with the principle of legality, but with the entire concept of legal certainty.

The Ombudsperson ascertains that the Decision on payment of Matura Exam violates human rights and freedoms for the fact that it is in contradiction with the basic principles of functioning of the democratic country, such is the principle of legality, constitutional principle of rule of law as well as the principle of legal certainty since there is no legal basis in the Law No. 5/L-018 for issuing such decision.

Based on analyses, assessments and findings, the Ombudsperson recommends to the Ministry of Education, Science and Technology that in compliance with the powers and responsibilities of the relevant legislation at force, announce null and void the Decision on Payment of the State Matura Exam of 16.05.2017, with No. 2-1843 issued by the State Matura Commission.

Full form of this Report with Recommendations was delivered today to the abovementioned responsible authorities and the same has been published on OI official web-page
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.