REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare

Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare

Institucioni iAvokatit të Popullit (IAP) është i anëtarësuar në këto mekanizma ndërkombëtar:

  • Instituti ndërkombëtar i Ombudsmanëve (IOI)[1], në të cilin IAP është anëtar institucional. IOI është organizatë botërore për bashkëpunimin e më shumë se 155 institucioneve të pavarura të Ombudsmanëve nga më shumë se 90 vende të botës. Në përpjekjët e tij që fokusohen në të drejtat e njeriut, qeverisjën e mirë dhe ngritjën e kapaciteteve, IOI mbështet institucionët anëtare në tri forma, përmes:

-          Trajimeve

-          Hulumtimeve

-          Ndihmës në projekte rajonale

  • Instituti Evropian i Ombudsmanëve (EOI)[2], në të cilin IAP gjithashtu është anëtar institucional. EOI është organizatë rajonale e Ombudsmanëve, e cila punon për të arritur këto objektiva:

-          Promovimi i konceptit të Ombudsmanit si institucion

-          Promovimi i shkëmbimit të përvojave në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar

-          Hulumtimi i çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtat e njeriut dhe aktivitetet e Ombudsmanëve

  • Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI), në të cilin IAP është anëtarësuar në nëntor të vitit 2013. ENNHRI është organizatë që ka mision  mbështetjen dhe fuqizimin e institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut, që të jenë në pajtueshmëri me Parimet e Parisit.[3] Objektivat kryesore të këtij rrjeti janë : krijimi i një sekretariati të fortë dhe të qendrueshëm, fuqizimi i komunikimit në mes të anëtarëve të ENNHRI-it, ngritja e bashkëpunimeve në mes anëtareve dhe mekanizmave të tjerë rajonal.

Institucioni i Avokatit të Popullit ka kërkuar akreditim edhe nga Komiteti Koordinues Ndërkombëtar i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut dhe anëtarësim në Asociacionin e Ombudsmanëve Mesdhetar dhe është në pritje të përgjigjes nga ata e tyre.

____________________________________________________________________

[1] Për më shumë informata rreth Institutit Evropian të Ombudsmanëve, vizitoni këtë webfaqe: www.theioi.org

[2] Për më shumë informata rreth Institutit Evropian të Ombudsmanëve, vizitoni këtë webfaqe: www.eoi.at

[3] Për informata më të detajuara për Parimet e Parisit, ju lutem vizitoni këtë webfaqe:  http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm

 

 

------------------------------------------------------------------------

Arberita Kryeziu

Udhëheqëse e Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare

E-mail: kryeziu@ombudspersonkosovo.org

Tel.: 038 223 782

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.