REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Avokati i Popullit

Sami Kurteshi

"Për ndërtimin e një sistemi shoqëror të drejtë, human dhe demokratik, baraspesha midis shtetit ligjor dhe social, si dy kundërshti të pashmangshme, duhet të jetë shoqërisht e pranueshme, ligjërisht e drejtë dhe institucionalisht e zbatueshme." E kjo baraspeshë do të jetë e pranueshme kur bëhet normë e përgjithshme shoqërore, e cila kodifikohet ligjërisht. Kjo mund të arrihet dhe ka kuptim vetëm kur në procesin e krijimit të ligjeve të vendit garantohet një pjesëmarrje e gjerë, që mundëson përfshirjen e interesave të sa më shumë shtresave dhe grupeve shoqërore, mundësisht të të gjithave".

më shumë

Lajmi i Fundit

 
1/3
 

14 Prill 2015

KONFERENCË SHTYPI - FTESË

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) fton mediat në KONFERENCË SHTYPI lidhur me publikimin e informatave për mos përgjigjet e udhëheqësve të institucioneve publike ndaj rekomandimeve dhe raporteve të Avokatit të Popullit. Konferenca për shtyp mbahet në Zyrën Qendrore të...

Të gjitha lajmet

17 Mars 2015

REAGIM I AVOKATIT TË POPULLIT

ndaj deklaratave të Presidentes së Republikës së Kosovës dhe Zyrës së...

Të gjitha lajmet

Mendoni se të drejtat tuaja janë shkelur?

Paraqit rastin tani!

Emri dhe mbiemri Data e lindjës

Pjesëmarrësit e Konferencës ndërkombëtare e institucioneve për të të drejtat e njeriut të zonës së OSBE-së

më shumë

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 30 138,

Adresa:  Sheshi: Agim Hajrizi, pn,
Ndërtesa Regjionale e Administrates Tatimore

Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319
+381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.
Lagja e boshnjakëve,
Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës

Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa: info@ombudspersonkosovo.org

Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Lagjja Bregu i Diellit, Rr. “Enver Maloku”, nr. 28 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 65 118 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Anketa

*no_active_poll